Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SKLEPU INTERNETOWEGO Q10REVOLUTION.PL/Q10REVOLUTION.COM

 • Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny , co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego.
 • Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Firma Jag_Group Polska Sp z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości posiadająca : adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń : Olbrachtów 121a , 68-200 Żary , NIP 9282092376 , REGON 381574332 , KRS 0000753337 , adres poczty elektronicznej : sklep@q10revolution.pl – zwana dalej ,,Administratorem ” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą .
 • Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.(Dz.U.1997 Nr 133 ,poz 883 ze zmianami . )(zwana dalej :Ustawą o ochronie danych osobowych )oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.(Dz.U.2002 Nr 144 , poz 1204 ze zmianami ).
 • Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób , których dane dotyczą , a w szczególności zapewnia , że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem ; zbierane dla oznaczonych , zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami ; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów , w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób , których dotyczą , nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania .
 • Wszelkie słowa , wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą ( np. Sprzedawca , Sklep Internetowy , Usługa Elektroniczna ) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego .

 

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ  DANYCH ODBIORCY

 1. Każdorazowo cel , zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych prze Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym . Przykładowo jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej , to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia Umowy Sprzedaży , ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora .
 2. W przypadku Klienta , który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta , wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym .
 • Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko ; adres poczty elektronicznej ; numer telefonu kontaktowego ; adres dostawy ( ulica , numer domu , numer lokalu , kod pocztowy , miejscowość , kraj ) , adres zamieszkania/prowadzenia działalności / siedziby ( jeżeli jest inny niż adres dostawy ).W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej ( NIP ) Usługobiorcy lub Klienta .
 • Podanie danych osobowych , o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym . Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego

 

COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

 • Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe  w postaci plików tekstowych , wysyłane przez serwer i zapisywane i zapisywane po stronie osoby odwiedzjącej stronę Sklepu Internetowego ( np. na dysku twardym komputera , laptopa , czy też na karcie pamięci Smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta  odwiedzający nasz Sklep Internetowy ). Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies , a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj : http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko .
 • Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
 • 1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania , że są zalogowani
 •    2.  zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia
 •    3. zapamiętywania danych z wypełnionych Formularzy Zamówienia , ankiet lub danych logowania do Sklepu                     Internetowego
 •  4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy      (np.   dotyczących kolorów  , rozmiaru czcionki , układu strony ) oraz optymalizacji korzystania ze strony Sklepu Internetowego.

 

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies . Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej . Oznacza to , że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie  wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może mieć  wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego ( przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych  kroków składania Zamówienia).

 • Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej  oraz na poniższych stronach ( wystarczy kliknąć w dany link )
 • w przeglądarce Chrome
 • w przeglądarce Firefox
 • w przeglądarce Internet Explorer
 • w przeglądarce Opera
 • w przeglądarce Safari
 • Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane  z korzystaniem ze Sklepu Internetowego ( adres IP , domena ) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym . Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy , tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego .Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

  PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 • Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne , aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie Sklepu Internetowego oraz Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy .
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy , której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem .

  PRAWO KONTROLI , DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 • Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia
 • Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych , które jej dotyczą , zawartych w zbiorze danych Administratora , a zwłaszcza prawo do : żądania uzupełnienia , uaktualnienia , sprostowania danych osobowych , czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia , jeżeli są one niekompletne , nieaktualne , nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu , dla którego zostały zebrane .
 • W celu realizacji uprawnień , o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnej lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności .POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych . Administrator namawia by po przejściu na inne strony , zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną . Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego oraz Strony Internetowej q10revolution.pl oraz q10revolution.com .
 • Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną , a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym , zabraniem przez osobę nieuprawnioną , przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą , utratą , uszkodzeniem lub zniszczeniem .
 • Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną :1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem .
  2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu loginu i hasła .